Herstellingen

Herstellen Herstellen

Alle merken en types
Vooraf duidelijke prijsafspraken
Binnen het afgesproken tijdsbestek
Opbouwen en herspaken van wielen
Ombouwen en onderhoud van Rohloffnaaf
Reinigen en onderhoud mountainbikes